Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

immoral
00:07
2765 89d0
Reposted fromkarahippie karahippie
immoral
00:02
5281 7683 500
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
immoral
00:02
Wszystkie rany, nawet te głębokie, w końcu się goją, jeśli się ich nie rozdrapuje.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
immoral
00:01
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
00:01
8480 389a
Reposted fromruthieful ruthieful viamilostki milostki
immoral
00:01
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"

January 13 2020

immoral
23:57
immoral
22:02
8241 01c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
immoral
22:00
9606 d8bd
Reposted fromsilkydreams silkydreams viamefir mefir
immoral
21:59
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viamefir mefir
immoral
21:59
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajakubzulczyk jakubzulczyk
immoral
21:58
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viamefir mefir
immoral
21:56
4306 44f1
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
immoral
21:55
3484 867a 500
Reposted fromaleander aleander viamefir mefir
immoral
21:55
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
immoral
21:53

to kolejny dzień, gdy zastygam
ciągle wracam do tych miejsc, do tych miejsc
i znów
chodzę tu sam
po pustych ulicach
tych samych ulicach
bo Ty
dotarłaś już tam
na odległą przystań
bezpieczną przystań
i tyle opowiedzieć będę mógł
Tobie będę mógł
gdy tylko też
dopłynie tam moja łódź

November 14 2019

immoral
23:38
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viamefir mefir
immoral
23:35
immoral
23:34
6706 21f1 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
23:34
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...