Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

immoral
22:54
6057 bc74 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
immoral
22:54
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viacannellle cannellle
immoral
22:53
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viacannellle cannellle
22:51

November 07 2018

immoral
09:44
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacieniolubek cieniolubek
immoral
09:44

March 12 2018

immoral
00:11
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viasweetchocolate sweetchocolate
immoral
00:06
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off vialadymartini ladymartini

February 14 2018

22:56

February 11 2018

immoral
20:07
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viacholera cholera
immoral
20:01
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman vialaskowa laskowa
immoral
20:00
6998 183c

Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viahouseofpain houseofpain
20:00
6094 7f55
Reposted frombrumous brumous viaimpulsivee impulsivee
immoral
19:59
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viabreakaway breakaway
immoral
19:47
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane vianiedoopisania niedoopisania
immoral
19:43
immoral
19:42
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viawosq wosq
immoral
19:40

February 09 2018

02:59
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin vianiedoopisania niedoopisania
immoral
02:57
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl