Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

08:32
6375 3aa4 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viayourhabit yourhabit
immoral
08:30

When you meet the right woman. She can stop the rage & pain.

Reposted fromToBier ToBier viapsychoza psychoza

May 21 2017

21:10
immoral
21:10
2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway vialegilimencja legilimencja
21:09
8165 12ce
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaczarnakawa czarnakawa
immoral
21:09
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
21:07
7828 3310 500

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapikkumyy pikkumyy
immoral
21:07
4445 996c
Reposted fromrenirene renirene vialegilimencja legilimencja
21:05
8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viaIriss Iriss
immoral
21:05
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
immoral
20:41
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaIriss Iriss
20:41
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaIriss Iriss

May 04 2017

immoral
20:35
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeffyx effyx

April 18 2017

22:39
7986 fae9
Reposted frommirosia mirosia viaargentum argentum
immoral
22:39
0783 59d2 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaszyszaak szyszaak
immoral
22:39

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaszyszaak szyszaak
immoral
22:38
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaadurowe adurowe
immoral
22:36
immoral
22:36
3661 908c

 [...] w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było to rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów. .Żebyś naprawdę kochał, przeżywał, upijał się [...] i gubił dokumenty. 

I to nie chodzi o nabicie serii punktów doświadczenia, o kolekcjonowanie przeżyć. Tu chodzi o jedno prawdziwe tąpnięcie

Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
immoral
22:35
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl