Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

immoral
12:34
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viairmelin irmelin
immoral
12:34
0065 3a5f
Reposted fromlittlestories littlestories viaslowostwor slowostwor
immoral
12:32
Widzę jak cierpisz ze mną
Nie mogę patrzeć, jak cię ranię
Powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć
I zawsze będę myślał, jak by to było, gdybym wówczas,
Gdybym umiał, gdybym tylko...
Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze
Przysięgałem ci już wszystko

To dobry moment, już nie czekajmy
To dobry moment
Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień
To dobry moment

Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy
Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić
Tym razem ja posłucham
Ty z błyskiem w oku mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie
I wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej
Nigdy więcej się nie dowiem
— Kortez - Dobry moment
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
immoral
12:31
Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś krążę
dookoła ciebie myślami,
bez po­wodu, dziecinnie.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś serce
pos­ta­nowiło, że będziesz
epi­cen­trum wszystkiego.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś smut­no, gdy
słowa two­je tak szorstkie,
a oczy niep­rze­nik­nione. 

Nie kocham cię,
Tyl­ko tak ja­koś bo­li, kiedy
nie odzy­wasz się dzień cały,
a ja cze­kam w ciszy.

Nie kocham cię
tak tyl­ko trochę.
immoral
12:29
immoral
12:28
1436 e0fc
pack yourself a fav blouse
Reposted fromblithely blithely viabeinthe beinthe
12:27
2095 ff71 500
Reposted fromdivi divi viabeinthe beinthe
immoral
12:27
2718 4ad8
Reposted fromkotowate kotowate viabeinthe beinthe
12:23
immoral
12:23
6926 0fa7 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
immoral
12:22
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viasixandnine sixandnine
immoral
12:19
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby viaklamerka klamerka
immoral
12:18
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viameem meem
immoral
12:17
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viaalisja alisja
12:12
12:11
0376 cb74
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
immoral
12:09

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagdziejestola gdziejestola
12:04
3023 9a0c 500

M. Hłasko

12:04
3030 c878 500

M. Hłasko

November 09 2017

immoral
01:46
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viamisseverything misseverything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl