Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

immoral
01:06
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie

July 24 2017

immoral
17:29
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C.
immoral
17:29
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
immoral
17:29
5933 af36
Reposted frombanitka banitka viafajnychnielubie fajnychnielubie
immoral
17:28
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viastonerr stonerr
17:27
1162 170f 500
immoral
17:25
6595 fe9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarosses rosses
immoral
17:25
2915 1969
To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viarosses rosses
immoral
17:25
1674 18b0
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaevlyn evlyn
immoral
17:25
Jakie to głupie pokładać nadzieję, w obietnicy, której nikt nigdy nie złożył.
— "Droga do szczęścia"
Reposted fromsardoniczna sardoniczna viaeuphoriaa euphoriaa
immoral
17:24
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
immoral
17:24
Ludzie nie słuchają, po prostu czekają na swoją kolej do mówienia.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromweightless weightless viaeuphoriaa euphoriaa
17:22
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viagos123 gos123
immoral
17:21
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viaagatojaa agatojaa
immoral
17:20
5948 e6c7
immoral
17:20
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viastonerr stonerr
immoral
16:44
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viabeinthe beinthe
16:43
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
immoral
16:43
autor: Is Mirek
Reposted fromcorvax corvax viamiszken miszken
immoral
16:42
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl